دوره های آموزشی

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/01/17

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

گریم ناخن
تاریخ شروع: 1397/09/20

گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/09/20

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/07/15

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

آموزش کاشت ناخن
تاریخ شروع: 1397/05/15

آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/01/17

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

گریم ناخن
تاریخ شروع: 1397/09/20

گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/09/20

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/07/15

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

آموزش کاشت ناخن
تاریخ شروع: 1397/05/15

آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

اخبار و بلاگ

تخفیف آموزش

تخفیف آموزش

گریم ژل

yekita-یکیتا

اپلیکیشن یکیتا را دانلود کنید

 • google
 • sibapp

درباره ما

درباره ما

اینجانب مدیا شریفی مدت ۷ سال در لاین ناخن فعالیت میکنم ، همچنین برگزار کننده کلاس های فشرده و غیر فشرده خصوصی تمام خدمات ناخن بوده ام .

تماس با ما

 • add_location

  تهران. سعادت آباد. سرمه وسمه

 • phone

  09193722032

 • email

  sharifi_media@yahoo.com