تخفیف آموزش

تخفیف آموزش

گریم ژل

این دوره برای کسانی میباشد که کاشت پایه تا پیشرفته را از ما یا حداقل با ارائه مدرک معتبر از جاهای دیگر آموزش رفته باشند 

این دوره شامل آموزش کاشت ژل و گریم های ژورنالی و میکس پودر و ژل میباشد 

کسانی که تا پایان آبان ماه اقدام نمایند شامل تخفیف میباشند 

هزینه تخفیفی این دوره ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان میباشد 

منتظر دیدارتون هستیم ❤️

اخبار