آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 30
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن

تاریخ ثبت : 1397/05/15 کد دوره : r169572403
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/05/15 تاریخ پایان دوره : 1397/08/30

طبق مفاد درسی که هنر جو میل به یادگیری دارد ارائه خواهد شد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته کاشت ناخن و طراحی و دیزاین

آموزش کاشت پایه تا پیشرفته - گریم ناخن - آموزش انواع ژل و ژلیش - صدف سازی