آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد
هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 30 حد نصاب: 30
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/15
کد دوره : r169572403 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/5/15 تاریخ پایان دوره : 1397/8/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

طبق مفاد درسی که هنر جو میل به یادگیری دارد ارائه خواهد شد.

اهداف دوره :

آموزش مقدماتی تا پیشرفته کاشت ناخن و طراحی و دیزاین

مفاد درسی :

آموزش کاشت پایه تا پیشرفته - گریم ناخن - آموزش انواع ژل و ژلیش - صدف سازی

آموزش کاشت ناخن
محل برگزاری
مدرسان