گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 3 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/20
کد دوره : r582601394 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/20 تاریخ پایان دوره : 1397/10/20
پیش نیاز :

آموزش کاشت مقدماتی پودر دیده باشند

وسایل مورد نیاز :

طبق مفاد درسی که هنر جو میل به یادگیری دارد ارائه خواهد شد.

اهداف دوره :

مفاد درسی :

گریم های ژورنالی با ژل. و ژل و پودر میکس

گریم ناخن
محل برگزاری
مدرسان