گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

  • ظرفیت: 3
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

گریم ناخن

گریم ناخن

تاریخ ثبت : 1397/09/20 کد دوره : r582601394
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/20 تاریخ پایان دوره : 1397/10/20

آموزش کاشت مقدماتی پودر دیده باشند

طبق مفاد درسی که هنر جو میل به یادگیری دارد ارائه خواهد شد.

گریم های ژورنالی با ژل. و ژل و پودر میکس