کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد
هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 3 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/20
کد دوره : r602748531 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/20 تاریخ پایان دوره : 1397/10/20
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

بل از شروع آموزش لیست وسایل مورد نیاز ارائه میشود

اهداف دوره :

شناخت ناخن، صدف سازی، کاشت پودر ، سنگ سازی ، ژلیش و ترمیم ناخن ، شناخت آسیب های ناخن - لمینت ناخن

مفاد درسی :

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
محل برگزاری
مدرسان