آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

  • ظرفیت: 5
  • هزینه ثبت نام در دوره: 17,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

تاریخ ثبت : 1397/11/17 کد دوره : r715682304
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1398/01/17 تاریخ پایان دوره : 1398/02/20

بل از شروع آموزش لیست وسایل مورد نیاز ارائه میشود

لمینت ناخن

شناخت ناخن، صدف سازی، کاشت پودر ، سنگ سازی ، ژلیش و ترمیم ناخن ، شناخت آسیب های ناخن