کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد
هزینه ثبت نام در دوره: 15,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 3 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/7/3
کد دوره : r781302459 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/15 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

قبل از شروع آموزش لیست وسایل مورد نیاز ارائه میشود

اهداف دوره :

شناخت ناخن، صدف سازی، کاشت پودر ، سنگ سازی ، ژلیش و ترمیم ناخن ، شناخت آسیب های ناخن و چونگی برطرف کردن آنها

مفاد درسی :

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
محل برگزاری
مدرسان